Fotowoltaika, czyli nieskomplikowany system elektryczny

Fotowoltaika zajmuje się wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródła odnawialnego takiego jak promienie słoneczne.

Głównym surowcem do produkcji ogniw fotowoltaicznych jest wafel krzemowy.

Pojedyncze ogniwo może wytworzyć prąd o mocy od 1 do 6,97 W. Dla uzyskania większej mocy ogniwa łączy się ze sobą szeregowo , równolegle i umieszcza w hermetycznej obudowie, która chroni je przed uszkodzeniem i trudnych warunków atmosferycznych takich jak grad czy nawałnica deszczowa lub opady śniegu.

Fotowoltaika obecnie bardzo dynamicznie się rozwija, w niedalekiej przyszłości będzie bardziej powszechna w stosowaniu. Jest ona jednym z odnawialnych źródeł energii i pozwala na bezpośrednią zamianę energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny bez emisji szkodliwych substancji

Ogniwa, które są połączone w kilku lub kilkunastu modułów ze sobą tworzą panel fotowoltaiczny.

Podstawowe elementy systemów fotowoltaicznych:

 • panele fotowoltaiczne,
 • akumulatory,
 • kontrolery ładowania,
 • inwertery.

Panele fotowoltaiczne 300w są to elementy systemu fotowoltaicznego w, którym zachodzi bezpośrednia konwersja energii promieniowania słonecznego na prąd elektryczny.

Akumulatory – gromadzą energię elektryczną wytworzoną przez panele.

Kontrolery ładowania – sterują prądem ładowania i rozładowania akumulatora dzięki czemu chronią go przed przeładowaniem lub głębokim rozładowaniem, które są artykułami elektrycznymi.

Inwertery – tak zwane falowniki przetwarzają prąd stały wytworzony w panelu na prąd zmienny.

Występują dwa rodzaje połączeń systemu fotowoltaicznego:

 • autonomiczne (nie dołączone do sieci energetycznej),
 • dołączone do sieci energetycznej.

Będąc inwestorem, który chce zastosować wyżej wymieniony system, będzie szukał profesjonalnych artykułów elektroinstalacyjnych. Do takich artykułów należy:

 • przewody,
 • rozdzielnie i szafy,
 • złącza kablowe,
 • listwy i puszki,
 • oprawy oświetleniowe oraz oświetlenie dekoracyjne.

Realizując swoje oczekiwania co do elektryki w danej inwestycji, należy zwrócić uwagę na zatrudnienie odpowiednio wyszkolonej ekipy monterskiej, która może przedstawić odpowiednie przykłady swoich instalacji. To jej doświadczenie prezentuje inwestorowi zróżnicowaną ofertę artykułów elektroinstalacyjnych, które montuje w swoich zadaniach.

Co do różnorodności zastosowania takich systemów, można określić, że są wielozadaniowe. Można je znaleźć źródłach urządzeń, które są samodzielne takich jak boje sygnalizacyjne, światła drogowe. Są też stosowane w elektronice takich urządzeń jak kalkulatory, lampy ogrodowe.