Jak chroni nas umowa okazjonalna?

Rynek nieruchomości, mimo trwającej epidemii koronawirusa, miewa się całkiem nieźle. Zainteresowanie zakupem mieszkań nie spadła, nie zmniejszyła się też liczba bardzo ciekawych inwestycji mieszkaniowych, czego przykładem może byc chociażby Niemcewicza 19. Zastanawiasz się nad wynajęciem mieszkania, ale obawiasz się nieuczciwego najemcy?

Przed podpisaniem umowy staramy się dowiedzieć jak najwięcej o potencjalnym najemcy, ale nawet to nie zawsze okazuje się wystarczające, gdy jest on nieuczciwy. Co zrobić w takiej sytuacji? Dobrym rozwiązaniem może być umowa okazjonalna.

Rynek nieruchomości, mimo trwającej epidemii koronawirusa, miewa się całkiem nieźle. Zainteresowanie zakupem mieszkań nie spadła, nie zmniejszyła się też liczba bardzo ciekawych inwestycji mieszkaniowych, czego przykładem może być chociażby Niemcewicza. Zastanawiasz się nad zakupem i następnie wynajęciem mieszkania, ale obawiasz się nieuczciwego najemcy?

Przed podpisaniem umowy staramy się dowiedzieć jak najwięcej o potencjalnym najemcy, ale nawet to nie zawsze okazuje się wystarczające, gdy jest on nieuczciwy. Co zrobić w takiej sytuacji? Dobrym rozwiązaniem może być umowa okazjonalna.

Czym jest najem okazjonalny?

Najem okazjonalny został uregulowany w Ustawie o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu Cywilnego.


Ma on na celu pomoc w ochronie naszych praw, jako właścicieli mieszkań, względem nieuczciwych najemców, dając możliwość szybkiego usunięcia z lokalu nieuczciwej osoby, a także egzekucji komorniczej. W przypadku zawarcia zwykłej umowy najmu, najemca jest chroniony przez przepisy o ochronie praw lokatorów.

Jakie formalności należy spełnić przy zawarciu umowy najmu okazjonalnego?

Forma umowy najmu okazjonalnego jest bardziej skomplikowana od zwykłej umowy najmu. Aby umowa okazjonalna była wiążąca, muszą zostać spełnione konkretne warunki:

  • najemca musi podać adres lokalu, do którego wyprowadzi się po zakończeniu umowy oraz dostarczyć zgodę (w formie oświadczenia) właściciela tego lokalu na zamieszkanie;
  • podpisujemy z najemcą umowę najmu;
  • najemca musi udać się do notariusza i podpisać oświadczenie o poddaniu się egzekucji, a także zobowiązanie do opróżnienia mieszkania i wydania go w terminie podanym w żądaniu opuszczenia lokalu;
  • jako wynajmujący mamy obowiązek zgłosić w ciągu 14 dni zawarcie umowy najmu okazjonalnego do urzędu skarbowego;
  • ponadto umowę musimy sporządzić w formie pisemnej. Powinna ona dokładnie określać wysokość czynszu, kaucji oraz termin jej obowiązywania. Konieczne jest podanie konkretnego terminu, nie może być to czas nieoznaczony. W umowie nie może się także znaleźć zapis, że po upłynięciu tego terminu umowa będzie automatycznie przedłużona;
  • jeżeli jeden z powyższych warunków nie zostanie spełniony umowa okazjonalna traktowana jest w świetle przepisów jako zwykła umowa najmu.

Jak zabezpiecza nas umowa najmu okazjonalnego?

Jeśli nasz najemca okazał się nieuczciwy mamy możliwość wypowiedzenia umowy (zgodnie z okresem wypowiedzenia określonym w umowie). Jeśli po upływie wypowiedzenia nasz problematyczny najemca nie chce się wyprowadzić dostarczamy mu pisemne żądanie opróżnienia mieszkania, w którym zawieramy ostateczny termin, w którym ma to nastąpić. Jeżeli po upływie terminu naszego żądania najemca nadal zamieszkuje w naszym mieszkaniu, możemy złożyć wniosek do sądu o nadanie oświadczeniu najemcy o poddaniu się egzekucji klauzuli wykonalności.